29 sierpień 2020

Ostatnie dni, żeby zdobyć pieniądze na poprawę warunków pracy

Jeszcze tylko kilka dni zostało na złożenie wniosku o dofinansowanie projektów mających poprawić warunki pracy. Termin upływa 31 sierpnia, a do zdobycia jest w sumie 50 mln. zł. Najwięcej, bo aż pół miliona złotych, mogą otrzymać duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób.
Koronawirus
lubuskie
897
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsiębiorcy zgłaszający od 1 do 9 osób mogą uzyskać dofinansowanie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), zaś mali, którzy zgłaszają od 10 do 49 osób – do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł). Najwyższe dofinansowanie mogą dostać płatnicy, którzy zgłaszają ponad 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą otrzymać nawet pół miliona złotych, jednak udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Może to być np. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Trzeba pamiętać, że w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w likwidacji lub postępowania układowego.

Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) ZUS.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
lubuskie
897
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Żaganiu

kiedy
2020-12-18 18:00
miejsce
Żagański Pałac Kultury, Żagań,...
wstęp biletowany