Żagań - informacje


25.265
mieszkańców Żagania
12.190
mężczyzn
13.075
kobiet

3.616
w wieku przedprodukcyjnym

15.438
w wieku produkcyjnym

6.211
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

108
zawarto małżeństw

201
urodzeń

363
zgonów

-162
przyrost naturalny
miasto Żagań
dochody

129.206.008
wydatki

118.787.312
struktura wydatków Żagania

4.487
0,004%
Leśnictwo

4.853
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

9.508.373
8,005%
Transport i łączność

8.006.558
6,740%
Administracja publiczna

57.922
0,049%
Turystyka

1.221.187
1,028%
Gospodarka mieszkaniowa

247.053
0,208%
Działalność usługowa

148.293
0,125%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

500
0,000%
Obrona narodowa

1.538.300
1,295%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

359.559
0,303%
Obsługa długu publicznego

112.511
0,095%
Różne rozliczenia

35.055.516
29,511%
Oświata i wychowanie

588.010
0,495%
Ochrona zdrowia

6.326.600
5,326%
Pomoc społeczna

1.307.724
1,101%
Edukacyjna opieka wychowawcza

9.224.442
7,766%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.142.522
3,487%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.699.309
3,956%
Kultura fizyczna i sport

36.233.600
30,503%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 23:34
REKLAMA
pogoda Żagań
0.4°C
wschód słońca: 07:35
zachód słońca: 16:48
Koronawirus
lubuskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Żaganiu

kiedy
2023-02-03 19:00
miejsce
Klub Elektrownia, Żagań, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-12 18:00
miejsce
Pub Diabli Nadali, Żagań, Osiedle...
wstęp biletowany
kiedy
2023-02-18 18:00
miejsce
Pub Diabli Nadali, Żagań, Osiedle...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-17 19:00
miejsce
Żagański Pałac Kultury, Żagań,...
wstęp biletowany